EESTIMAAEHITUS MTÜ LIIKMED

1. EME tutvustab oma liikmete tegevusi, tooteid ja teenuseid üritustel, messidel, välisreisidel, trükistel, veebilehel ja (sots.)meedias, samuti 2020 valmivas traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse kompetentsikeskuses.
2. Projektirahastuste korral on EME liikmetel võimalik üritustel, koolitustel, välisreisidel, õpirännetel jne. osaleda   soodsamalt või tasuta.
3. EME toob Eestisse valdkondlikke tippspetsialiste tõstmaks liikmete kompetentsi.

Juhatuse kinnitatud tingimused Eestimaaehitus MTÜ liikmeks astumiseks:
- iga ühingu liikmeks astuda sooviv füüsiline ja juriidiline isik peab läbima prooviaasta, mille jooksul on tal võimalus tutvuda ühingu tegevusega ning ühingul on võimalus hinnata kandidaadi sobivust täisliikme kohale. Prooviaasta
jooksul ei pea kandidaat tasuma liikmemaksu, kuid peab panustama vähemalt 5 vabatahtlikku päeva ühingu heaks tööga, mis lepitakse eelnevalt kokku juhatusega. Kandidaat võib osaleda koosolekutel, kuid tal puudub hääleõigus üldkoosolekul;
- liikmeks võib astuda eraisik, äriühing või mittetulundusühing;
- liikmeks astuja tegevusvaldkond kattub EME eesmärkide, tegevuste ja vaadetega;
- liikmeks astujal on EME-s 2 soovitajat;
- lõpliku otsuse langetab juhatus;
- liikmemaks mittetulundusühingule ja eraisikule on 100€ aastas;
- liikmemaks äriühingule on 300€ aastas;
- liikmemaks äriühingule, milles töötab enam kui 5 inimest on 500€ aastas;
- liikmemaks tasutakse majandusaasta alguses või soovi korral kvartaalselt ettemaksuna;
- liikmemaksu arvestatakse liikmeks astumise hetkel proportsionaalselt allesjäänud kuudega majandusaastas;
- lisaks liikmemaksule panustab liige vähemalt 3 päeva aastas EME heaks tööga - nt. EME koolituse vm ürituse läbiviimine, messi ettevalmistus või esindamine messil, projekti kirjutamine jm tegevused, mis lepitakse eelnevalt kokku juhatusega.
ERAISIKUD
Mikk Luht  (asutaja- ja juhatuse liige)
Sigrit Sidrim
Taavi Leis
Triin Pruul
MITTETULUNDUSÜHINGUD
Equilibre MTÜ (asutajaliige)