AMÀCO KOOLITAJATE KOOLITUS I, VILLEFONTAINE, PRANTSUSMAA (2017)

Dr. Romain Anger (Amaco) ja arhitekt Etienne Samin katset läbi viimas

Les Grands Ateliers on tunnustatud jätkusuutliku ehituse koolituskeskus Villefontaine linnakeses Prantsusmaal. Amàco on riiklikult rahastatud projekt, mille raames on välja töötatud suurepärane uuendusmeelne pedagoogilise metoodika looduslike materjalide õpetamiseks. 

Amàco metoodika on tunnetuslik õpetamisviis, eesmärgiga inspireerida loovust. Metoodika loomise projekti on olnud kaasatud füüsikud, insenerid, kunstnikud, arhitektid, ülikoolid, materjalitootjad ja kohalikud kogukonnad, eesmärgiga ühendada kogu ehitusprotsess üheks tervikuks. 

Tähelepanu pööratakse kõikidele aspektidele: sellele, kust materjalid pärit on, millised on struktuurid, millest koosnevad, kuidas toodetud, millised on hooned ning kes nendes hoonetes elama hakkab. Olulised märksõnad Amàco pedagoogika puhul on: emotsioon, loovus ja maagia. Püütakse inspireerida täiskasvanuid kõigi meeltega materjale tunnetama ja neist looma midagi uut. 

2017.a kevadel toimunud koolitus oli suunatud CRAterre arhitektidele, erandina anti meie kahele esindajale võimalus osalemiseks. Koolituse eesmärk oli koolitada koolitajaid materjaliõpetuse alal. Kontseptsioon oli üles ehitatud pedagoogiliste metoodikate praktilisele harjutamisele. Osalejad jagati nelja gruppi, iga grupp töötas ühe laua ümber neljast. Igal laual oli erinev teema, mida käsitleti:

·         liivad ja terade eraldumine;

·         kiud;

·         savi;

·         vaht

 

Põnevad ja mängulised katsed seebivahuga

Oleme harjunud, et materjaliteadus on teoreetiline ning keeruline keemia ja füüsika, Amàco pedagoogika avab tavapärase teooria täiesti teistsuguse uuendusliku lähenemise kaudu. Doktorikraadiga teadlased on osanud teaduse lihtsalt, praktiliselt ja põnevalt lahti seletada. Ja mitte ainult kirjeldades, vaid inspireerivad täiskasvanuid mängima ainete ja tehnikatega - katsuma, nuusutama, vaatama, tunnetama.

Esimesel päeval õpetasid iga laua juures Amàco õpetajad, teisel päeval oli tudengitel ülesanne ise sama koolitust läbi viia. Esimesel päeval olid tudengid teinud konspekte, et teisel päeval õpitu ise teistele edasi anda. Amàco juhendajad jäid mentoritena jälgima ja abistama. Grupid liikusid nelja päeva jooksul ühe laua juurest teise juurde. See on ideaalne lahendus, kuidas koolitajate koolitust läbi viia, et õpitut kõige paremini kinnistada. Koolitamise võimalust pakuti ka meile, aga kuna kõik CRAterre tudengid ei räägi inglise keelt, siis oleks mõistmine ja tõlkimine osutunud keerukaks. Koolitus ise oli prantsuse keeles, meile tõlgiti inglise keelde.

Savi pH-tasemega manipuleerimine

Nelja päeva jooksul tehti iga päev 20 erinevat eksperimenti erinevate materjalidega. Eesmärk oli teada saada, kuidas materjal käitub ning selgitada ja arutada, miks see nii on. Ilmselt pole kogu maailmas teist sarnast kohta, kus niimoodi looduslike materjalide teadust õppida saab. Sellise pedagoogika järgi keemiat ja füüsikat õppida on tõeliselt põnev. Iga päev oli mitu suurt üllatusmomenti nii katsete tulemuste kui visuaalse efekti osas. Samuti avaldas muljet õpetuse detailsus ja põhjalikkus.

Oli suur motivatsioon kõike hästi tähelepanelikult jälgida, nii seda, kuidas õpetati, kui ka seda, milliseid tehnikaid ja materjale kasutati. Püüdsime kõike kirja panna, pildistada, filmida, et võimalikult palju dokumenteerida. CRAterre tundengite-arhitektide konspektid avaldasid tohutut muljet, need olid kunstiraamatu tasemel - joonised, skeemid, kirjeldused, mille võiks kohe trükki anda. Oli võimalus õppida väga inspireerivas seltskonnas ning koolitusel olid väga tugevad nii materjali kui pedagoogika õppimise pool. Selle hetkeni oli see kindlasti elu parim koolitus.

 

Õpiränne sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.

 

Osalesid Marko Kikas ja Mikk Luht, mais 2017.

 

 

EUROPEAN STRAWBALE GATHERING
FESTIVAL GRAINS D´ISERE
Loe lähemalt...
KOOLITAJATE KOOLITUS, WANGELIN
Loe lähemalt...