AMÀCO KOOLITAJATE KOOLITUS II, VILLEFONTAINE, PRANTSUSMAA (2017)


Savi pH-tasemega manipuleerimise maatriks

Prantsuse füüsikud, insenerid, kunstnikud ja arhitektid on kaasanud ülikoolid, materjalitootjad ja kohalikud kogukonnad, et töötada välja innovatiivne pedagoogiline metoodika looduslike materjalide õpetamiseks. Amàco - tunnetuslik materjaliõpetus on riiklikult rahastatud projekt, mis aitab muuta kõige tavalisemad materjalid - liiva, savi, vee, puidu ja põhu põnevaks uurimisobjektiks. Olulised märksõnad Amàco pedagoogika puhul on emotsioon, loovus ja maagia. Püütakse inspireerida täiskasvanuid materjalidega mängima, katsetama, kõigi meeltega tunnetama ja looma neist midagi uut. 

Amàco metoodika toetab jätkusuutlikku maailmavaadet. Ehitusprotsessi käsitlemine ühtse tervikuna muudab oluliseks kõik detailid, alates materjalide päritolust, koostisest, tootmisprotsessist kuni sellega seotud inimeste ja keskkonnamõjudeni. 

Et savi molekuli tasandil tundma õppida, tuleb molekulid ise kokku panna...

Amàco koolitajad on väga kogenud juhendajad, kes oskavad õppekava kokku panna just koolitatavate ootustest ja senistest kogemustest lähtuvalt. Tavaliselt viivad nad koolitusi läbi oluliselt suurematele gruppidele, meil oli eriline võimalus osaleda spetsiaalselt meie vähem kui kümne osaleja jaoks loodud programmis. Olime esitanud neile üsna suure väljakutse - tahtsime üheksa päeva jooksul osa saada peaaegu kõigest, mida nad oma erinevatel koolitustel pakuvad. Eesmärk oli tutvuda ja saada ülevaade nende võimalustest ja Amàco pedagoogikast.  

Oskuslikult olid nad valinud igast teemast kõige põnevamad ja inspireerivamad aspektid ning kaasanud suure osa oma koolitajatest, et muuta väga tihe programm meie jaoks köitvaks. Kuigi see oli ka neile endale uudne kogemus, oli näha, millise entusiasmiga nad panustasid ja meile pühendusid. Meie puhul oli tegemist ka keskmisest teadlikuma koolitusgrupiga, olime väga motiveeritud ja innustunud kõike teada saama. Õppisime materjale tundma, kuid ka koolituse korraldamise aspekte ja pedagoogilist metoodikat kasutama. Iga koolituse õppekava planeerimist alustatakse eesmärkide ja õpiväljundite koostamisega, seejärel valitakse sisu, meetodid ja hindamiskriteeriumid. Programm kujundatakse nii, et teooria vaheldub praktikaga, mis seisneb erinevates katsetes ja ülesannetes.  

Näitlik katse põimitud kiudude jõust

Inspireeriv oli jälgida prantslaste oskust pöörata tähelepanu igaühele ja kõigile küsimustele, mis esitati, kõige jaoks võeti aega ning hakati vastuseid ja lahendusi otsima, iga segaseks jäänud teemat püüti teise nurga alt selgitada.  

Oli suurepäraselt planeeritud ja läbi viidud koolitus, professionaalsed ja sõbralikud koolitajad, suured ja avarad koolitusruumid, kus oli väga mugav ülesandeid teha.  

Eriliselt väärtuslik oli see, et kohal olid peaaegu kõik meie ühingu liikmed. Tegime koos süüa ja saime palju koos olla, oli võimalus rääkida, jagada, koolituse teemasid läbi arutada ja teha järgmisi plaane, see toimis meeskonnakoolitusena. 

Lisaväärtusena oli planeeritud ühel päeval ringreis, et käia Lyonis muuseumis ja tutvuda sealse saviehituskunstiga. Lyon on tampsavi hoonete poolest väga rikas, 1,4 miljoni elaniku kohta on seal  miljon savihoonet - see on erakordne kontsentratsioon. Kuid suur osa omanikest ei ole teadlikud hoonete väärtusest ega oska savihooneid renoveerida, samuti pole piisavalt ehitajaid, kes oleksid pädevad teenust pakkuma, mis tähendab, et Amàco koolitajatel on lai tööpõld ees.  

Hoolimata väga tihedast programmist ning laiast teemade käsitlusest, jäi siiski veel suur hulk teemasid üldse käsitlemata. Iga kavas olnud teemaga saab veel omakorda minna väga süvitsi ning see on ka põhjus, miks soovime kindlasti minna uuesti Amàco koolitustele ning kutsuda neid koolitama ka Eestisse.  

Koolituse kõrget taset näitab kindlasti ka see, et kogu meie meeskond, kelle seas on liikmeid, kes on valdkondlikel koolitustel käinud üle maailma juba rohkem kui 10 aastat, väitsid justkui ühest suust, et tegu oli siiani elu parima koolitusega. Mõned said seda väita juba teist korda sama aasta jooksul, mis tõstab aasta 2017 eneseharimise seisukohalt eriti eredalt esile ning pani ühtlasi väga ilusa punkti meie Erasmus+ õpirännete projektile. 

Oleme siiralt väga tänulikud usalduse ning vaimse ja rahalise toetuse eest, mis meile SA Archimedese poolt Erasmus+ projekti kaudu osaks sai. On raske sõnadesse panna kui palju see aitas kaasa meie organisatsiooni vormimisele ja edasiarendamisele. Kindlasti soovime Erasmus+ projektides osaleda ka tulevikus, sest Euroopas on toimumas veel nii palju põnevat ning õppida on veel terve elu.  

Tsitaate osalejatelt:  

" Amàco koolitus avas minu jaoks kogu valdkonna täiesti uue nurga alt".  

"See oli elu parim koolitus". 

" Amàco on kindlasti koht, kuhu veel ja veel ja veel minna".   


Õpiränne sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.  

Osalesid Marko Kikas, Mikk Luht, Malvo Tominga, Triin Pruul, Aleksander Ljubajev, Anvar Valge, Sven Aluste, Kerti Vissel, Andrus Needo, oktoobris 2017.

Vaata koolituse pilte Saviukumaja galeriist

AMÀCO KOOLITAJATE KOOLITUS I
Loe lähemalt...

FESTIVAL GRAINS D´ISERE
Loe lähemalt...
EUROPEAN STRAWBALE GATHERING
Loe lähemalt...