EUROOPA SAVIEHITUSE KOOL, WANGELIN, SAKSAMAA 2017


Ülesande ettevalmistus

Berliini lähedal Wangelinis asub Euroopa Saviehituse Kool, mis on asutatud säästvate eluviiside propageerimise nimel tegutseva ühingu FAL e.V initsiatiivil. Koolil on pikaajaline kogemus saviehituse õpetamisel, ka koolitajate koolitamisel, projektide juhtimisel, valdkonna edendamisel, tihedat koostööd tehakse rahvusvahelisel tasandil oma valdkonna organisatsioonidega. Üks olulisi saavutusi on osalemine savikrohvi õppematerjali koostamise projektis LearnWithClay, mille tulemusena loodi väga põhjalik savikrohvi õpetamise materjal, koos rahvusvahelise ECVET hindamissüsteemiga, et materjali abil oleks võimalik loodusehitust õpetada ka kutse- ja kõrgkoolides. 2015.a valmis sellest jätkuprojekti NCPP (Northern Clay Plaster Project) raames eestikeelne tõlge.

 

Õpirände eesmärk oli osaleda Wangelinis savikrohvi õppematerjaliga koolitamise ja hindamise koolitusel. Kursus oli suunatud õppeasutustele ja organisatsioonidele, kes soovivad põhjalikumalt tegeleda koolitamisega saviehituse alal, ning väljastada ECVET sertifikaate saviehituses. Programmis oli nii teoreetiline kui praktiline osa: savikrohvimisega seotud tehnikate õpetamine (segu segamine, paigaldamine) ja tutvumine metoodikaga, kuidas läbi viia ning kuidas hinnata suulisi ja kirjalikke eksameid.

 

Saviehituse Kool on meie hea partner, oleme mitmel korral koostööd teinud, olime teadlikud, kes on koolitajad, milline keskkond meid ees ootab ja milline on õppematerjal. Nüüd oli võimalus osaleda koolitusel kohas, kus seda õppematerjali igapäevaselt kasutatakse, kus kompetents on väga tugev. Näha neid oma tavapärases keskkonnas õpetamas, oli väga insipireeriv ja õpetlik. Selle konkreetse õppematerjaliga olime juba tuttavad, olime ise selle materjali järgi õpetanud ja neid koolitusi organiseerinud, nüüd oli hea võimalus olla ise koolitatava rollis. Lisaks motiveeris soov saada tunnistuseks ECVET sertifikaat.

Praktiilne ülesanne

 

Õppemooduli sisu oli vajalik ja hästi läbi viidud, eraldi räägiti lahti hindamissüsteem ja õppeprotsessi jooksul juhiti aeg-ajalt tähelepanu, mida hindaja ühe või teise ülesande juures hindab. Grupitööna valmistati ette eksamiküsimusi, mille keerukusega olime Eestis juba kokku puutunud. Olid mõned väga head restaureerimist puudutavad praktilised ülesanded, mis olid täiesti uued. Pedagoogilist lähenemist, kuidas koolitada, mis tehnikaid ja võtteid kasutatakse eraldi ei käsitletud, kuid seda oli võimalus ise kõrvalt jälgida ja õppida.

 

Inspireeriv oli tutvuda kogu keskuse võimalustega ning savimuuseumiga. Samuti oli lisaväärtus kohtumine kursusel osalenud ungarlastega ja edasiste koostöövõimaluste arutamine nendega. Hea kogemus oli koolituse organisatoorse poole jälgimine osaleja pilgu läbi. Üllatas, kui olulise mälestusena jääb meelde korraldus, vastuvõtvate inimeste hoolitsus ja keskkond. Need on ühtpidi väiksed, aga olulised asjad, mis pika praktilise koolituse puhul ning kodust eemal olles tähtsaks muutuvad.    

 

Õpiränne sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.

 

Osalesid Sven Aluste ja Mikk Luht, aprillis 2017.


BASEHABITAT 2016
Loe lähemalt...
TERRA MIGAKI 2017
Loe lähemalt...