EUROPEAN STRAWBALE GATHERING, VENEETSIA, ITAALIA (2017)


ESBG 2017 grupipilt

European Strawbale Builders Gathering (ESBG), Euroopa Põhuehitajate Kokkutulek on rahvusvaheline sündmus, mis toimub alates 1999.aastast iga kahe aasta järel erinevates Euroopas paikades. Osalema on oodatud nii professionaalid kui asjaarmastajad. ESBG eesmärk on vahetada nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi kogemusi, arutleda tulevikuperspektiivide teemadel, jagada infot ja ideid, tutvustada innovatiivseid lahendusi ja uuringuid. ESBG on mitmekülgne: tehniline, teaduslik, praktiline, teoreetiline ja hariv, programmi on kuulunud konverentsid, ümarlauad, seminarid, praktilised koolitused, näitused ja ringsõidud. 

ESBG 2017 toimus Veneetsias, selle korraldasid European Strawbuilding Association (ESBA), Euroopa Põhuehituse Ühendus koostöös PromoPaglia organisatsiooniga, mis oli omamoodi austusavaldus Itaalia põhuehitusele. Veneetsiat toimumiskohana peeti aga arhitektuuri ilu peegeldavaks sümboliks.  

Šveitsi arhitekt Werner Schmidt tegemas ettekannet

ESBA on sõltumatu mittetulundusorganisatsioon, mis ühendab koolitamise ja valdkonna edendamisega tegelevaid organisatsioone ja inimesi. ESBA põhieesmärk on tõsta põhuehituse kui jätkusuutliku ja energiatõhusa ehitusviisi populaarsust ning toetada selle arengut. Veneetsias toimunud koosolekul sai ka traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus - Eestimaaehitus, ESBA liikmeks.

Sündmuse põhirõhk oli seekord konverentsil, kus tehti ettekandeid valitud esinejatelt- tunnustatud arhitektidelt ja praktikutelt. Kõrvalruumis olid lauad eri piirkondi esindavatele organisatsioonidele, kus ka meil oli võimalus oma näidiseid erinevate krohvimistehnikatega esitleda ning koolitusi läbi viia. Lisaks toimus minimess, kus olid väljas loodusehituse valdkonnas tegelevad ettevõtted.  

Meie osalemisel oli mitu eesmärki: osaleda ESBG programmis ja ühenduse ümarlaudadel ning viia läbi kaks rahvusvahelist koolitust. Koolituste läbiviimine lisas teistsuguse rolli ja vastutuse. See tähendas, et ülejäänud programmis osalemine tuli sobitada koolitusplaani järgi. Konverentsil osalesime seekord vahetustega võimaluste piires, sest olime hõivatud nii koolituste ettevalmistuste kui läbiviimisega. ESBG toimumiseks valitud asukoht - Veneetsia sadamaala oli põnev ja eriline ning hoolimata pisut keerukamast korraldusest olime rahul, et olime valinud praktilise tegevuse kasuks, kuna võimalused aktiivset tegevust jälgida ja ise käed külge panna on  alati atraktiivsed - tullakse vaatama, uudistama ja kaasa tegema.  

Marko Kikas & Mikk Luht tadelakti koolitust läbi viimas

Viisime läbi kaks koolitust: savi peenviimistluskrohvi ja tadelakti tehnikate õpetused. Koolitustel osalemiseks said huvilised ennast eelnevalt konverentsisaali kõrval kirja panna, mis andis infot huvi kohta. Osalus oli hästi aktiivne, isegi teiste laudade tagant piirkondade esindajad tulid vaatama ja kaasa tegema. Õpetada lubikrohvi tehnikaid Itaalias, kus lubi on pikkade traditsioonidega ehitusmaterjal, ning nii teadlikule sihtrühmale, kuhu on kokku tulnud meistrid, oli omamoodi väljakutse. Koolitused sujusid suurepäraselt, kõik olid väga lahked ja sõbralikud. Saime palju häid kontakte ja koostööpakkumisi. Suur tunnustus oli saada kutseid tulla koolitusi Itaaliasse läbi viima. Väga inspireeriv oli reaalselt kohtuda ja mõtteid vahetada arhitektidega, kes kasutavad looduslikke materjale ja orgaanilisi vorme hoonete disainimisel, keda on olnud võimalus seni ainult veebist näha või heal juhul paar meili vahetada.  

Põhuehituse elav legend, Barbara Jones, tegemas ettekannet

Hariva lisaväärtusena saime osaleda väiksele seltskonnale organiseeritud eraldi väljasõidul reaalsele ehitusobjektile, kus kasutati traditsioonilisi materjale ja ehitusvõtteid ning kohtusime kohaliku meistriga. Neid, kes kasutavad vanu traditsioonilisi tehnikaid, ei ole ka Itaalias enam palju järgi. Külastasime ka lubjatootmise tehast, mida on põlvest põlve edasi antud noorematele.  

Rahvusvahelise koolituse läbiviimise kogemus on eriline väärtus, kõik on teistmoodi, alates ettevalmistustest kuni lõpuni, tuleb teistmoodi selgitada, juhendada, vastata küsimustele, arvestades ka võimalikke kultuuridevahelisi erinevusi. Saadud kogemus andis julgust ja motivatsiooni edaspidigi rahvusvahelisi koolitusi korraldada.  

Õpiränne sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.  

Osalesid Mikk Luht, Sven Aluste, Marko Kikas, juunis 2017.

 

AMÀCO KOOLITAJATE KOOLITUS I
Loe lähemalt...

FESTIVAL GRAINS D´ISERE
Loe lähemalt...

AMÀCO KOOLITAJATE KOOLITUS II
Loe lähemalt...