TERRA 2016

Terra 2016 - 12. Maailma Saviarhitektuuri Kongress, suursündmus, mida on korraldatud aastast 1972, et juhtida üldsuse tähelepanu arhitektuuripärandile ja jätkusuutlikule ehitusele.

 

Terra Award

Terra on oma valdkonna suurim rahvusvaheline sündmus, mis toob kokku akadeemikud, professionaalid, eksperdid, loodusehitajad ja asjaarmastajad, sel korral ligi 800 inimest. Esitluse tuli 140 ettekannet, millest 80 kanti ette suures auditooriumis ning 60 temaatilist esitlust erinevates väiksemates kohtades. Lisaks toimus näitus ja Amaco katsete demonstratsioon. Võimalus oli osta raamatuid jm trükiseid ning kohtuda nende autoritega. Viimane pärl oli kongressi lõpus esimese rahvusvahelise saviarhitektuuri konkursi TERRA Award tulemuste esitlemine ja võitjate väljakuulutamine.

 

Terra 2016 oli korraldatud UNESCO maailmapärandi arhitektuuriprogrammi (WHEAP) raames rahvusvahelise ICOMOS ISCEAH komitee egiidi all. Korralduse eest vastutas CRAterre - 1979.a loodud rahvusvaheline saviarhitektuuri keskus, mis tegutseb Grenoble'i Arhitektuurikooli juures. Aastatepikkuse pühendumise ja tööga on CRAterre saavutanud märkimisväärse autoriteedi valdkonna edendamisel.

 

CRAterre meeskond koosneb oma ala professionaalidest, koostööd tehakse paljude partneritega nii piirkondlikul kui rahvusvahelisel tasandil, samuti UNESCO maailmapärandi keskuse jt rahvusvaheliste mittetulunduslike arenguorganisatsioonide ja Euroopa Liidu institutsioonidega. CRAterre tegevuse üks suuremaid avalikkusele avatud väljundeid on Maailma Saviarhitektuuri Kongressi korraldamine.

 

Õpirände mõte oli osaleda kongressil, tutvustada Eesti saviehituse ajalugu ja potentsiaali, laiendada silmaringi maailma saviehituse arengute kontekstis, kohtuda seniste ja uute koostööpartneritega, et suhteid tugevdada ning tutvustada Eestimaaehitus MTÜ tulevikuvisiooni valdkonna edendajana.

 

Earth Build Europe kohtumine

Suursündmuse eel toimus Euroopa saviehituse võrgustiku kohtumine, kuhu olid oodatud organisatsioonid, kes tegutsevad oma riikides sarnaste eesmärkide nimel. See oli rahvusvahelise koostöö jaoks oluline kohtumine, kus vahetati infot, tehti ettekandeid ja tutvustati saviehituse õppematerjali koostamise protsessi, kuidas seda projekti ellu viidi tänu EL toetusprogrammile. Lisaks arutati võimalust asutada formaalne saviehituse katusorganisatsioon. Igapäevaselt toimub kommunikatsioon virtuaalsel teel, kuid personaalne kohtumine ja vahetu suhtlus annab võimaluse viljakateks vestlusteks ja uute koostööideede tekkimiseks. Kontaktide loomine ja suhtlemine sama valdkonna inimestega on üks väga oluline motivaator, miks Eestist väljas käia.

 

Osalemine Kongressil oli väga oluline kogemus Eesti tulevikuperspektiivi ja nii isiklike kui kogu ühingu teadlikkuse tõstmiseks. Sündmus oli väga professionaalselt organiseeritud, põhjalikult läbi mõeldud ja ette valmistatud, läbiviimisse oli kaasatud suur hulk organiseerijaid ja vabatahtlikke abilisi. Kogu sündmus sujus ajaliselt väga täpselt, lihtne oli orienteeruda ja aru saada, kus midagi toimub, trükise abil oli võimalik eelnevalt tutvuda esinejate ja ettekannetega, korraldatud oli ka tõlge ja toitlustus.

 

Kongressi fookus oli kultuuripärandil ja UNESCO maailmapärandil. Ettekanded olid teaduslikud, aga väga huvitavad. Väga motiveeriv ja inspireeriv oli näha ja kuulda kui professionaalselt tipptaseme spetsialistid saviehituse valdkonnas töötavad. Tutvustati teadustööd, uuringuid - vana kaitsmise, taastamise poolelt UNESCO maailmapärandi kontekstis kuni väga innovatiivsete tulevikuvisioonideni, milliseid uuringuid, katseid ja teste selleks läbi viiakse.

 

Sven Aluste & Marko Kikas Terra konverentsil

Programm oli äärmiselt tihe, iga 15 min jooksul vahetus teema, mis tähendas, et infot kogunes väga väga palju ja märkmik, kuhu mõtted kirja said pandud, kujunes väga paksuks. See sündmus avardas silmaringi kogu maailma mastaabis - mis suunas saviehitus liigub, millega tegeletakse, mis toimub maailmas, nii kultuuripärandi kui tänapäevase arhitektuuri kontekstis. Meil oli erakordne võimalus teha oma ettekanne ja tutvustada filmi "Earth building in Estonia" kaudu Eesti saviehitust (vt. filmi allpool).

 

Terra raames korraldati eelnevalt konkurss modernse saviarhitektuuri teemal - kõigil oli võimalus esitada oma töid. Sündmuse lõpus esitleti konkursi tulemusi, võidutööd olid tõeliselt vaimustavad pärlid ning võib arvata, et lähema kümne aasta jooksul Eestis midagi sarnast ei ehitata - saviehituses oleme veel väga lapsekingades. Maailmas on tampsavi väga populaarne teema, Eestil on selleni pikk maa minna. Enne tuleb harida tervet ühiskonda - arhitekte, projekteerijaid, kes tunneksid materjali ja oleksid pädevad savist hoonet looma, ehitajaid, kes oleksid võimelised selle üles ehitama ja muidugi potentsiaalseid hoonete omanikke, kes sellistest hoonetest unistaksid ja oskaksid tahta. Aga see on üks Eesti tulevikuvõimalustest!

 

Prof.Dr.-Ing Christof Ziegert ettekannet tegemas

Lisaks põhiprogrammile oli palju erinevaid kõrvaltegevusi, ettekanded, arutelud, raamatuturg, CRAterre tudengid demonstreerisid Amaco teste. Kaasa saime mitmed olulised koostöökontaktid ja -ideed. Sellel kohtumisel said alguse ka läbirääkimised koostöö projekti osas Prof.Dr.-Ing Christof Ziegertiga. Põnev oli kohtuda Tierrafino omanikuga, kes on Euroopa üks suuremaid viimistluskrohvide tootjaid, kuulda kuidas ta 70-80.aastatel alustas ja kuhu sihikindluse ja pühendumisega on tänaseks jõudnud.

 

Õpiränne sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.

 

Osalesid Marko Kikas, Mikk Luht ja Sven Aluste, juulis 2016

Vaata Terra 2016 - 12. Maailma Saviarhitektuuri Kongressil esitletud filmi Eesti saviehitusest.


BASEHABITAT 2016
Loe lähemalt...
TERRA MIGAKI 2017
Loe lähemalt...
EUROOPA SAVIEHITUSE KOOL 2017
Loe lähemalt...